Egzamin na prawo jazdy: Jakie są rodzaje parkowania?

Zdanie testów na prawo jazdy otwiera Ci drogę do kolejnego etapu egzaminu na prawo jazdy - egzaminu praktycznego. Tam czeka Cię wykonanie kilku zadań egzaminacyjnych, a wiedza na temat sposobu ich wykonania i oczekiwań egzaminatora pozwolą ci uniknąć niepotrzebnego stresu egzaminacyjnego, a ten z kolei jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń egzaminacyjnych.

Zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy reguluje stosowne rozporządzenie. To właśnie tam określono nie tylko poszczególne zadania egzaminacyjne ale często sposób ich wykonania oraz kryteria oceny.

Jednym z zadań egzaminu na prawo jazdy jest parkowanie. Wprawdzie wspomniana wcześniej instrukcja egzaminacyjna przewiduje aż trzy rodzaje parkowania, na egzaminie wykonać musisz tylko jedno.

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy czeka Cię więc:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

  • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
    W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Trzy rodzaje parkowania

Jak widzisz podczas egzaminu na prawo jazdy masz do wykonania zaledwie jedno z trzech rodzajów parkowań:

  • prostopadłe lub
  • równoległe lub
  • skośne

Pamiętaj, aby nie potwierdzać wykonania parkowania, jeśli widzisz, że nie jest ono zakończone sukcesem. Często (lub prawia zawsze) zakończenie parkowania potwierdza właśnie zdający egzamin na prawo jazdy a nie sam egzaminiator. Dopóki bowiem parkowanie nie jest zakończone przysługuje Ci korekta.

Najgłupszy sposób na oblanie egzaminu

…to oblanie na własne życzenie. Osoby egzaminowane często same zgłaszają niepoprawność wykonania manewru parkowania skośnego lub  prostopadłego „bo jest za blisko”. Egzaminator wówczas uznaje, że osoba egzaminowana po zaparkowaniu nie będzie w stanie wysiąść z pojazdu. Pamiętaj jednak że (znowu cytat z rozporządzenia):

Image: