Testy na prawo jazdy: Będą nowe pytania z korytarzy życia?

Testy na prawo jazdy to nie tylko pytania z kodeksu drogowego.  Znajomość przepisów przecież za mało aby móc świadomie i bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych. W bazie egzaminacyjnej znajdziesz więc zagadnienia dotyczące min. budowy pojazdu, techniki kierowania czy pierwszej pomocy. I właśnie ten ostatni element testów na prawo jazdy może się zmienić. Ministerstwo infrastruktury chce aby na egzaminach pojawiła się poszerzona pula pytań właśnie z pierwszej pomocy.

Zmiany w testach na prawo jazdy

Wielkość bazy egzaminacyjnej nie jest stała. Komisja weryfikacyjna czuwająca nad wielkością bazy egzaminacyjnej raz na jakiś czas usuwa bądź dodaje nowe pytania. Ostatnie zmiany w testach na prawo jazdy dotyczą bardziej usuwania niż dodawania nowych pytań.

Ta sytuacja ma się jednak zmienić. W testach na prawo jazdy ma pojawić się więcej pytań z pierwszej pomocy – tego chce ministerstwo infrastruktury, jednak aby tak się stało, musi zmienić się kodeks drogowy.

Zmiany w kodeksie drogowym

Zmiany, które nas czekają spowodowane sią nieprawidłowym zachowaniem kierowców, którzy nie potrafią, bądź nie chcą zapewnić przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Korytarze życia wprawdzie jeszcze nie są ustanowione w polskich przepisach, jednak kierowcy tworzą je samodzielnie tak, aby zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych do miejsca wypadku drogowego. 

Ministerstwo infrastruktury chce edukować młodych kierowców

Przepisy ustanawiające korytarze życia mają być opisane w prawie drogowym. W ślad za zmianami w prawie w testach na prawo jazdy powinny pojawić się nowe pytania egzaminacyjne:

Przedstawiciel resortu infrastruktury powiedział:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Korytarze życia jeszcze w tym roku

Termin „korytarz życia” nie funkcjonuje obecnie w prawie drogowym, pytania odnoszące się do tego zagadnienia nie funkcjonują więc w testach na prawo jazdy. Zarówno jedno jak i drugie może zmienić się jeszcze w tym roku.

Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury powiedział:

Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: