Testy na prawo jazdy: te znaki drogowe mylą się najczęściej

Chociaż w praktyce znaki ostrzegają przed jednym – ryzykiem poślizgu - to ta niebezpieczna sytuacja powodowana jest odmiennymi czynnikami, a ty jako kierowca musisz o tym wiedzieć.

Błędna odpowiedź podczas rozwiązywania testu na prawo jazdy może kosztować cię jedynie oblaniem egzaminu, jednak nieznajomość znaków może skończyć się tragicznie.

Pytania dotyczące zaprezentowanych niżej znaków często trafiają do zestawienia najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy.

A-15: śliska jezdnia

znaki drogowe

Znak A-15 „śliska jezdnia” stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:

  • zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową),
  • różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
  • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

A-32: oszronienie jezdni

Znak A-32 „oszronienie jezdni” stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni. Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

Image: